خدایا بصیرمان باش تا از مسیر برنگردیم...!
شهادت حضرت زهرا (س)